skip to Main Content
Financieel verbinder
TKI Maritiem

TKI Maritiem

Sinds 2020 ben ik met veel enthousiasme verbonden aan TKI Maritiem. In mijn rol als als financieel verbinder begeleid ik alle PPS (Publiek Private Samenwerkingen) onderzoeken op het gebied van Maritiem.

Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. Hierbij ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TKI’s in opdracht van het ministerie.

Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennisdeling.

Het TKI Maritiem bestaat uit de Maritieme cluster en is, naast Deltatechnologie en Watertechnologie, één van de drie clusters binnen de Topsector Water. Binnen de Topsector is sprake van een prima samenwerking binnen het Topteam en tussen de drie clusters.

Back To Top