skip to Main Content
Financieel verbinder
TKI Deltatechnologie

TKI Deltatechnologie

Sinds 2013 ben ik met veel enthousiasme verbonden aan TKI Deltatechnologie. In mijn rol als als financieel verbinder begeleid ik alle PPS (Publiek Private Samenwerkingen) onderzoeken op het gebied van Deltatechnologie.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie bestaat uit publiek-private kennis- en innovatie-programma’s. Deze programma’s hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater. Met deze ontwikkelingen in de Deltatechnologie blijft het mogelijk om te leven in de Nederlandse Delta, en in delta’s elders op de wereld.

De onderzoeksprojecten, gesteund door subsidies van het Ministerie van Economische Zaken, leiden tot mooie nieuwe innovaties. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) treedt voor de PPS regeling, namens het Ministerie, op als penvoerder.

 

Back To Top