skip to Main Content
Financieel verbinder
Stichting Pijn Bij Kanker, Sinds 2013 Actief

Stichting pijn bij kanker, sinds 2013 actief

Met veel enthousiasme ben ik vanaf de oprichting bestuurslid/penningmeester bij Stichting Pijn Bij Kanker.

Pijnbestrijding gebeurt vaak niet optimaal. Dat ligt zowel aan patiënten als aan artsen. In de praktijk blijken patiënten niet altijd hulp te vragen of weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. En hoewel artsen wel informeren in algemene termen hoe het patiënten vergaat, vraagt slechts 35% van de artsen expliciet naar de pijn.

Missie: Minder pijn bij kanker!

De stichting wil, waar mogelijk in dialoog, patiënten en hun directe omgeving informeren over het onderwerp pijn bij kanker en professionele kennis, oplossingen en innovatie delen met behandelaars.

Visie

De stichting Pijn bij Kanker is de voortrekker waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. En draagt bij aan het welzijn van betrokkenen.

Doel

Het doel van de stichting is het verbeteren van pijnbestrijding door het steunen, initiëren en subsidiëren van projecten, zodat patiënten met pijn bij kanker:

  • een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen
  • zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn
  • een zo menswaardig mogelijk einde hebben met zo min mogelijk pijn

Dit wil de stichting bereiken door zich te richten op:

  • communicatie ((tussen patiënt en behandelaar en behandelaars onderling)
  • educatie (verbetering van opleiding en voorlichting behandelaars)
  • ondersteuning en palliatie (ontwikkeling van hulp en ondersteuning voor patiënten en hun naasten)
Back To Top